Barack Obama å viktigheten av empati

Written by: empathyclub

“Å lære å stå i andres sko, se gjennom øynene deres, det er slik fred begynner. Og det er opp til deg å få det til.”
Barack Obama

“Men det vil avhenge av at unge mennesker som deg er åpne for nye ideer og nye muligheter. Og det vil kreve at unge mennesker som deg aldri stereotype eller antar det verste om andre mennesker.
I den muslimske verden mangler denne forestillingen om at alt på en eller annen måte er israelernes skyld, balanse – fordi det er to sider ved hvert spørsmål.

Det betyr ikke at noen ganger har én side gjort noe galt og ikke bør fordømmes. Men det betyr at det alltid er to sider ved et problem. Jeg sier det samme til mine jødiske venner, det er at du må se perspektivet til palestinerne.

Lære å stå i noen andres sko for å se gjennom øynene, slik begynner fred. Og det er opp til deg å få det til. ”
2009-04-07 – Barack Obama fremmer empati: Studenttabell i Istanbul

Les mere om oss Her